Zasady sprzedaży drewna w Polsce

Lasy w Polsce w ponad osiemdziesięciu procentach należą do Skarbu Państwa, więc można powiedzieć, że rząd polski jest monopolistą na rynku drewna w naszym kraju. Jednak jak mało która państwowa spółka Lasy Państwowe obwarowane są licznymi ustawami i przepisami dotyczącymi sposobu ich zarządzania i sprzedaży drewna.

Obowiązuje też wiele przepisów nakładanych przez europejskie i światowe organizacje zajmujące się ochroną środowiska, a w naszym kraju (razem z Białorusią) znajduje się ostatni w Europie las pierwotny, czyli taki, który rośnie bez żadnej ingerencji człowieka.

Co roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przygotowuje rozporządzenia regulujące sprzedaż surowca drzewnego na kolejny rok. Ma to zapobiegać grabieżczej wycince drzewostanu i zapewniać prawidłowe funkcjonowanie przemysłu drzewnego w Polsce. Corocznie też ustalane są ceny poszczególnych gatunków drewna. Zapisywane są też zasady przyznawania przedsiębiorstwom obróbki drewna pozwoleń na wykonywanie takich usług w ściśle przez Lasy Państwowe określonych ramach prawnych.

Zasady sprzedaży drewna w Polsce

Wielu właścicieli zakładów w tej branży bardzo się oburza przesłankami, jakimi kierują się leśnicy przy przyznawaniu koncesji, a nawet coraz częściej zgłasza swoje uwagi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na te zapisy i praktyki. Dyrekcja Lasów Państwowych argumentuje swoje decyzje tym, że pod uwagę bierze te Zakłady Usług Leśnych, które mają już tradycje w tym przemyśle, są profesjonalne, dobrze przygotowane pod względem kadry i sprzętu, a co najważniejsze nigdy nie naruszały zasad przyznania im zezwolenia. Jeśli jakiś zakład dostaje pozwolenie od Lasów Państwowych to jest przez nie cały czas monitorowany, a zezwolenie może być zabrane. Trudno jednak w takich warunkach przestrzegać zasad nienaruszania zasad konkurencji. 7 października 2010 roku weszły w życie przepisy dotyczące sprzedaży drewna na rok 2011.

Najważniejsze zagadnienia w przepisach, które zawiera się każdego roku:

  • osobą odpowiedzialną za sprzedaż drewna jest kierownik jednostki organizacyjnej LP, czyli np. nadleśniczy,
  • wymagane są przy sprzedaży przetargi. Przeprowadza się je głównie w internecie na stronach Lasów Państwowych dwa razy do roku (cała pula dzielona jest równo na dwie części) na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. Przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych,
  • ustalane są minimalne ceny drewna dla poszczególnych jego klas jakości, dla wszystkich nadleśnictw w Polsce są one jednakowe,
  • przepisy dzielą też pule sprzedaży w przetargach ograniczonych i otwartych, w skali 55 % do 45 % (w roku 2011),
  • zalecane są też odpowiednie formy zabezpieczenia Skarbu Państwa przez ewentualnymi niewypłacalnymi kontrahentami (gwarancje bankowe, kaucje, ubezpieczenia),
  • ustala się też wysokości kar za nieprzestrzeganie harmonogramu odbierania drewna,
  • nakłada się trzy terminy zapłaty za drewno (14, 21 i 30- dniowy do wyboru przez kupującego) oraz odsetki za zwłokę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.