Działki rekreacyjne bardziej popularne

sylv1rob1/bigstockphoto.com

Własny kawałek ziemi stał się w ostatnim czasie niezwykle pożądany. Polacy coraz częściej poszukują w Internecie działek rekreacyjnych. Jako główne przyczyny ich zwiększonej popularności wymienić można epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia.

Dlaczego działki rekreacyjne stały się coraz bardziej popularne?

Wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi zaobserwowano na podstawie zwiększonego ruchu na stronach internetowych. Zgodnie z danymi z wyszukiwarek liczba poszukujących ziemi w okresie od 5 do 11 kwietnia 2020 roku była ponad trzykrotnie większa niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Zwiększone zainteresowanie zbiegło się z wprowadzonym przez rząd zakazem wstępu do lasów i parków. Co więcej, z dużą dozą prawdopodobieństwa tendencja ta będzie się utrzymywać.

Uznać można więc, że to właśnie epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, które doprowadziły do braku możliwości spędzania czasu na ogólnodostępnych terenach zielonych, są głównymi przyczynami chęci posiadania własnego kawałka ziemi do celów rekreacyjnych.

Jednak być może to niejedyne powody. Wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się również przyzwyczajenia i styl życia ludzi. Nie tylko wspomniany zakaz wstępu do lasu, ale również lęk przed podróżowaniem może skłaniać ludzi do zakupu działki rekreacyjnej, która dotychczas nie była głównym miejscem do spędzania wolnego czasu i urlopów.

Czy zainteresowanie działkami spowoduje wzrost cen?

Aktualnie trudno ocenić, jak zwiększona popularność działek rekreacyjnych wpłynie na ich ceny. Wyszukiwanie ofert w Internecie to dopiero pierwszy krok — trudno przewidzieć, czy wzrastające zainteresowanie znajdzie odzwierciedlenie w ilości zawieranych transakcji. Tym bardziej, że ich sfinalizowanie w czasie epidemii nie jest proste i może trwać zdecydowanie dłużej niż wcześniej. Ograniczenia w działaniu urzędów oraz pracy notariuszy stanowią poważną przeszkodę w zdobyciu niezbędnych dokumentów, a także sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.