Etykiety energetyczne dla stolarki budowlanej

Etykiety określające klasy energetyczne kojarzone są najczęściej ze sprzętem AGD. Przedstawiane zazwyczaj w formie kolorowych naklejek, wskazują między innymi poziom efektywności energetycznej danego sprzętu (w okresie jego eksploatacji), zużycie pozostałych zasobów, np. wody, poziom emitowanego hałasu oraz wydajność posiadanych funkcji. Poprzez przekazywanie określonych informacji, etykietowanie ma na celu umożliwienie konsumentowi porównania, wyboru i nabycia produktów zużywających jak najmniej energii – producentów natomiast ma to zachęcić do stosowania wysokich standardów technologicznych. Na mocy ustawy wskazującej obowiązek informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące lub przyczyniające się do zużycia energii*, informacje dotyczące efektywności energetycznej powinny być umieszczane również na produktach stolarki budowlanej – okiennej i drzwiowej.

Certyfikaty energetyczne

fot. marog pixcells/bigstockphoto.com

W celu obliczenia klasy energetycznej stolarki budowlanej stosowane są następujące kryteria: geometria okna/drzwi, szczelność stolarki (współczynnik infiltracji – przepuszczalności powietrza), współczynnik przenikania ciepła Uw oraz współczynnik przepuszczalności energii słonecznej, z uwzględnieniem referencyjnych warunków klimatycznych w Polsce, tj. średnich temperatur oraz średnich warunków nasłonecznienia.

Elementy stolarki budowlanej mają znaczący wpływ na bilans energetyczny budynku, w którym są zamontowane. Zestawienie poziomu utraty ciepła przez przenikania przez przegrody, przepuszczalności powietrza oraz zysków ciepła na skutek nasłonecznienia, pozwala określić, w jakim stopniu dane produkty będą sprzyjały stratom lub zyskom ciepła (bilans dodatni oznacza przewyższanie pozyskanej energii nad stratami ciepła – klasa C – A+; bilans zerowy wyraża równowagę między pozyskanym a utraconym ciepłem – klasa D; bilans ujemny wskazuje przewagę strat energii – klasa E – G). W zależności od posiadanych parametrów, odpowiedni – pod względem energochłonności – dobór okien i drzwi pozwala ograniczyć koszty ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Z uwagi na długi okres eksploatacji poszczególnych elementów (zazwyczaj montowane są one na lata), warto wybrać te o najwyższej klasie energetycznej (A/A+).

Etykiety energetyczne dla okien drewnianych i drzwi z drewna zawierają informacje dotyczące: producenta (nazwa, logo, dane teleadresowe), klasę energetyczną oraz wskaźnik energii informujący o średniorocznym bilansie energii (kWh/m2 rocznie), parametrów technicznych danego okna (drzwi), komponentów, z których wykonano stolarkę (drewno, PCV, aluminium), a także dokumentów prawnych i wzoru, według którego sporządzono bilans energetyczny.

Zgodnie z ustawą, producenci okien i drzwi oraz importerzy stolarki budowlanej mają obowiązek dołączenia etykiet energetycznych do wszystkich elementów, a ich dystrybutorzy zobowiązani są do eksponowania dostarczonych informacji i przedstawiania ich klientom.

 

__________________________________

*Ustawa z dnia14 września 2012 roku o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. 2012 poz. 1203).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.