Czym jest kubatura domu?

Harmonogram budowy domu

Kubatura należy do podstawowych parametrów budynku, a jednocześnie jest znacznie mniej znana niż powierzchnia i częściej wyliczana jest niepoprawnie. Trudności mogą wynikać z tego, że wyróżniamy dwa pojęcia dotyczące kubatury.

Czym jest kubatura?

Kubatura określa pojemność (objętość) budynku. Samo pojęcie może być jednak rozumiane dwojako. Z jednej strony możemy określać objętość z punktu widzenia całego budynku, łącznie ze ścianami, czyli przykładowo całkowita objętość budynku, jeśli spojrzy się na niego z zewnątrz. Z drugiej strony objętość może być parametrem określającym same wnętrza. Można to porównać do ilości powietrza w danym budynku. Pierwszy parametr określany jest jako kubatura brutto, a ten drugi – jako netto. Kubatura brutto określa objętość, ale po zewnętrznym obrysie tzn. z uwzględnieniem wszystkich warstw, w tym ścian. Z kolei kubatura netto określa powierzchnię podłogi pomnożoną przez wysokość od podłogi do stropu i w tym przypadku grubość kondygnacji nie jest wliczana.

Kubatura brutto w szczegółach

Wyliczenie kubatury brutto jest bardziej skomplikowane do obliczenia niż netto. Trzeba pamiętać, że wlicza się do niej poddasze nieużytkowe, wszelkiego rodzaju loggie, podcienie czy werandy (jedynie, gdy są przykryte), a nawet balkony, tarasy i krużganki (jedynie do wysokości balustrady). To oznacza, że im bardziej skomplikowana bryła budynku, tym trudniej wykonać poprawne obliczenia. W dodatku do osiągnięcia wyniku niezbędne jest obliczenie kubatury netto. Jednak tę wyliczyć już prościej – wystarczy użyć wzoru na objętość prostopadłościanu. Trudnością jest spełnienie restrykcyjnych wymagań odnośnie tego, co należy wliczyć do wyniku, a czego nie. W dodatku utrudnieniem jest konieczność odliczenia osłony komina czy ozdobnych cokołów. Kubatura brutto jest również istotna w kwestii podatków, gdyż to na jej podstawie naliczane są należności podatkowe.

Kubatura a kwestia ogrzewania

W kwestii ogrzewania istotniejsza jest kubatura netto. To przecież ona jest odpowiednikiem ilości powietrza, które znajduje się w pomieszczeniu i wymaga ogrzania. Jej obliczenie jest łatwe, gdyż to po prostu iloczyn powierzchni podłogi i wysokości od podłogi do sufitu. Kubatura netto jest więc odpowiednikiem objętości grzewczej. Audyty energetyczne wykorzystują właśnie ten parametr do dokonywania dalszych obliczeń cieplnych.

Kubatura dachu

W przypadku dachu kubaturą jest objętość, która się znajduje tuż pod nim. Tutaj trudniej o wyliczenia ze względu na dość często skomplikowany kształt dachu. Można próbować obliczyć ten parametr na podstawie podobieństwa figur. Stosunkowo najłatwiejsze jest zadanie w przypadku dachu czterospadowego, gdyż można skorzystać ze wzoru na objętość ostrosłupa ściętego. W przypadku dachu dwuspadowego zadanie jest trudniejsze. Zadanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy weźmie się pod uwagę dach o nieregularnym kształcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.