Planowane zmiany w przepisach budowlanych – będzie więcej elementów drewnianych?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szykuje zmiany w prawie budowlanym. Nowe przepisy umożliwić mają m.in. szersze zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzować kwestie związane z usytuowaniem budynku na działce budowlanej. Projekt ten stanowi jeden z elementów zmian porządkujących zasady budowania oraz usuwających rozbieżności interpretacji przepisów.

Wykorzystanie drewna w konstrukcjach budowlanych

Dotychczas stosowanie elementów drewnianych, niezależnie od tego, jak te elementy byłyby zabezpieczone i odporne przeciwpożarowo, było niemożliwe ze względu na fakt, że było to drewno. Teraz jednak jest szansa na zmiany. Jedną z najistotniejszych z nich jest dopuszczenie stosowania drewnianych konstrukcyjnych elementów liniowych w budynkach, o dominującym jednym wymiarze, takich jak np. belki czy słupy. Projekt zakłada umożliwienie wykorzystywania drewna klejonego warstwowo, z tym że każdy wymiar przekroju poprzecznego tego elementu będzie nie mniejszy niż 14 cm, a klasa odporności ogniowej nie będzie niższa niż R 30. Dzięki temu słupy czy belki będą mogły być wykonane z drewna wysokiej jakości, bez konieczności stosowania kosztownych zabezpieczeń ognioochronnych. Możliwe to będzie jednak tylko w budynkach niższych. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych z konstrukcyjnymi elementami liniowymi wykonanymi z drewna klejonego warstwowo, wprowadzony ma zostać wymóg stosowania rozwiązań ograniczających ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru pomiędzy kondygnacjami.

Jakie jeszcze planuje się zmiany?

Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie zasad sytuowania budynków na działce budowlanej. Chodzi tu dokładnie o sytuację, gdy ściana budynku nie jest jednolitą płaszczyzną lub nie jest usytuowana równolegle do granicy działki. Nowe przepisy mają rozwiać wątpliwości w kwestii liczenia odległości od granicy działki, gdy np. ściana ma uskok pionowy lub poziomy, lub gdy ściany usytuowane są do granicy działki pod kątem, a nie równolegle. Projekt nie zakłada natomiast zmian w obowiązujących przepisach dotyczących odległości, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tj. 3 m w przypadku ściany bez okien czy drzwi i 4 m w przypadku ściany z oknem czy drzwiami.

Reasumując, jeśli budynek zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on budowany, to inwestor będzie miał możliwość zmniejszenia wymaganej odległości z 4 do co najmniej 3 metrów, gdy zostaną spełnione 2 warunki, mianowicie ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy do granicy działki i odległość zewnętrznej krawędzi okna czy drzwi nie będzie wynosiła mniej niż 4 metry od granicy tej działki. W ten sposób inwestor dostanie możliwość usytuowania w sposób optymalny ściany budynku na działkach o nietypowym kształcie raz w sposób inny niż równoległy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.