Termomodernizacja domu – aktualne programy i dotacje

Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną to krok w stronę oszczędności, który wymaga jednak sporych inwestycji początkowych. Jeżeli zdecydujesz się na ten krok, rozważ skorzystanie z odnawialnych źródeł energii. W Polsce dostępne są liczne programy dofinansowań, dzięki którym możesz przeprowadzić termomodernizację niższym kosztem. Z których możesz skorzystać?

Dotacje na termomodernizację – ile można uzyskać?

Dzięki licznym programom inwestycja może być znacznie mniej kosztowna i tym samym dużo szybciej się zwrócić. Do których prowadzony jest nabór?

Program Mój Prąd 6.0

Z tego wsparcia mogą skorzystać posiadacze instalacji OZE, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub systemie upustów i dotąd nie korzystali z programu. Ci drudzy muszą jednak przejść na net-billing. Trzecią grupą są ci, którzy korzystali z programu w poprzednich latach, a od 1 lutego 2020 roku są w systemie net-billing. Wsparcie może obejmować zakup i montaż:

  • mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW,
  • magazynu energii,
  • pompy ciepła,
  • kolektora słonecznego.

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji – nawet do 54 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze

Obejmuje finansowe wsparcie wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne lub prace związane z termomodernizacją. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów gospodarstwa. Im są niższe, tym więcej da się uzyskać. Maksymalnie może to być 136 200 złotych na nieruchomość. Nabór do programu kończy się 31 grudnia 2027 roku. Dostępne są trzy formy wsparcia:

  • dotacja pokrywająca część kosztów związanych z termomodernizacją,
  • dofinansowanie w formie zaliczki przed rozpoczęciem prac,
  • dotacja na częściową spłatę kredytu.

Program Moje Ciepło

Obejmuje instalację pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Nabór trwa do końca 2026 roku. Środki są przyznawane na już zrealizowane inwestycje. Maksymalnie da się uzyskać do 21 tys. złotych i do 45% kosztów kwalifikowanych. Program można łączyć z programem Mój Prąd tzn. skorzystać z obu dofinansowań.

Program Ciepłe Mieszkanie

To oferta dofinansowania na termomodernizację dla właścicieli i najemców mieszkań. Wspólnota może uzyskać do 375 tys. zł, a osoba fizyczna – do 41 tys. zł Wsparcie obejmuje m.in. wymianę okien i drzwi, podłączenie do sieci ciepłowniczej czy montaż nowoczesnego źródła ciepła. Dofinansowanie obejmuje do 95% wydatków w przypadku osób fizycznych i 60%, jeżeli chodzi o wspólnoty. Program ma działać do końca 2026 roku.

Program Stop Smog

Ten program kierowany jest do najuboższych i obejmuje wparcie finansowe do 100% kosztów ocieplenia domu lub wymiany starego pieca. Mogą z niego skorzystać wyłącznie mieszkańcy terenów objętych uchwałą antysmogową. Maksymalna kwota wsparcia nie może wynieść więcej niż 53 tys. zł.

Program Ulga Termomodernizacyjna

Ta ulga umożliwia odliczenie kosztów termomodernizacji od podstawy opodatkowania. Mogą z niej skorzystać właściciele budynków, którzy rozliczają się z podatku w ramach ryczałtu lub liniowo. Odliczyć można m.in. zakup pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej. Limit ulgi wynosi do 53 tys. zł na jednego właściciela.

Program Premia Termomodernizacyjna

Obejmuje dopłaty do kredytów na termomodernizację dla właścicieli i zarządców budynków, maksymalnie do 50% kosztów inwestycji. Środki można wykorzystać na m.in. montaż pompy ciepła lub fotowoltaiki, instalację CO lub docieplenie budynku. Nabór zostanie zamknięty 30 czerwca 2026 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.