Więcej działek rekreacyjnych na sprzedaż

Wzrost zainteresowania oraz coraz więcej ofert sprzedaży działek rekreacyjnych w Polsce zaskoczył nawet najbardziej optymistyczne osoby. Pierwsze trzy miesiące 2024 roku przyniosły niemal niebywałe zjawisko, jakim był skokowy wzrost liczby ofert o 190% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przewidują możliwość nawet podwojenia tego wskaźnika do końca bieżącego roku.

Fenomenalny wzrost i prognozy

Według danych PIE, w pierwszym kwartale 2024 roku na portalach ogłoszeniowych regularnie pojawiało się niemal 500 ofert tygodniowo, co stanowi wzrost o 200 w porównaniu z poprzednimi okresami. Takie tempo wzrostu nie miało miejsca od dłuższego czasu, co zdaniem specjalistów PIE, którzy na co dzień analizują rynek, świadczy o niezwykłej dynamice branży nieruchomości rekreacyjnych. Przełamanie bariery 1000 ofert tygodniowo w kwietniu 2024 roku stanowiło kolejny przełomowy moment, sugerujący, że drugi kwartał może przynieść jeszcze większy wzrost sprzedaży.

Lokalne zainteresowanie

Najwięcej ofert dotyczących sprzedaży działek rekreacyjnych pochodzi przede wszystkim z dużych miast wojewódzkich. Warszawa, Wrocław, Szczecin i Poznań wyłaniają się jako liderzy pod względem liczby ogłoszeń. Stolica naszego kraju odnotowała ponad 300 ofert w ciągu pierwszych czterech miesięcy trwającego roku, podczas gdy pozostałe wymienione miejscowości oscylowały w granicach od 240 do 280 ofert. Ponadto duża ilość ogłoszeń pojawiła się również w tzw. powiatów obwarzankowych, czyli tych bez dużego ośrodka miejskiego, lecz z ogromną atrakcyjnością turystyczną. Przykładowo, graniczący z Warszawą powiat wołomiński zarejestrował 85 nowych propozycji sprzedażowych.

Analiza przyczyn

Ostatni tak znaczący wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi zaobserwowano w okresie pandemii koronawirusa. Wówczas, wskutek ograniczeń i przymusu zachowania dystansu społecznego, wiele osób poszukiwało ucieczki w odosobnione miejsca, co przełożyło się na wzrost popytu na tego typu nieruchomości. Po pandemii, wraz z pewnym ustabilizowaniem się sytuacji oraz złagodzeniem obostrzeń, liczba zainteresowanych zakupem działek rekreacyjnych spadła. Stało się tak również wskutek gorszej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej.

Wzrost cen a prognozy na przyszłość

Niespotykany od dłuższego czasy wzrost popytu na działki rekreacyjne ma swoje odbicie również w cenach. W minionym kwartale średnia cena za metr kwadratowy takiej działki wzrosła o 38% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając średnio 331 zł. Pomimo że ceny działek rekreacyjnych maleją zwykle jesienią i zimą, możliwe jest, że w kolejnych miesiącach tego roku będziemy świadkami dalszego wzrostu cen, co będzie uwarunkowane wzmożonym zainteresowaniem.

Wnioski

Dobra passa na rynku działek rekreacyjnych w Polsce jest zjawiskiem wartym uwagi zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących swojego skrawka ziemi. Dynamiczny wzrost liczby ofert sprzedaży, skupisk w dużych miastach oraz prognozy wzrostu cen pozwalają przewidywać, że rynek nieruchomości rekreacyjnych w Polsce będzie dalej ewoluował w ciągu najbliższych miesięcy. Pozwoli to zweryfikować zarówno ceny, które po pewnym czasie powinny się ustabilizować, jak i zapotrzebowanie społeczne na tego typu nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.