Rośnie wykorzystanie drewna w budownictwie – raport PKO BP

Z danych GUS wynika, że 2021 roku do użytkowania oddano 1160 budynków mieszkalnych o konstrukcji drewnianej.  Liczba ta stanowi zaledwie 1,1% wszystkich nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku w Polsce. Co prawda udział ten rośnie z roku na rok (bo jeszcze w 2019 wynosił jedynie 0,8%), nadal jednak możemy mówić o niewielkim udziale tego typu budynków na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast jeśli spojrzymy na roczne dynamiki zmian liczby budynków oddawanych do użytkowania, to okaże się, że budynki o konstrukcji drewnianej wyróżniają się znacznie wyższą dynamiką wzrostu niż budynki wznoszone w tradycyjnych technologiach. W 2021 roku do użytkowania oddano bowiem 28,2% więcej budynków niż w roku 2020 (podczas gdy dla ogółu budynków wskaźnik ten wyniósł 18,4%).

Budownictwo drewniane w Polsce

Wspomniane wyżej 28,2% wskazuje na dynamiczny wzrost budownictwa drewnianego w Polsce. Ponadto według ekspertów ze Stowarzyszenia Dom Drewniany faktyczna liczba budynków drewnianych w Polsce jest znacznie wyższa niż mówią dane GUS, bo może wynosić nawet 5-6% budownictwa jednorodzinnego. Wskazują na to dane obrazujące aktywność firm budujących domy w technologii drewnianej, których w Polsce działa ok. 580 oraz ok. 260 firm zajmujących się budową domów z bali. Rosnącą popularność drewna w Polsce widać także w danych obrazujących finansowanie hipoteczne na rynku pierwotnym. Rok 2021 przyniósł znaczny skok umów kredytowych na domy jednorodzinne drewniane, ich liczba wzrosła bowiem aż o 80%. Segment domów o konstrukcji drewnianej i mieszanej wypracował jeszcze wyższy wzrost, bo na poziomie 116%.

Popularność budownictwa drewnianego rośnie

Trend ten jest szczególnie zauważalny w Europie Zachodniej, np. w Niemczech, gdzie aż 20% nowo budowanych budynków powstaje w technologii drewnianej. Szacuje się, że w krajach skandynawskich wskaźnik ten sięga nawet 80-90%. Rosnąca popularność drewna wiąże się z jego zaletami. Wśród nich wymienia się m.in. krótki czas budowy, dobre właściwości izolacyjne i akustyczne, lekkość konstrukcji oraz łatwość przebudowy czy modernizacji. Ponadto wśród plusów podkreśla się także ekologiczność budowy – drewno jest bowiem naturalnym surowcem, który ma ujemny wskaźnik emisji CO2, a budynki drewniane charakteryzują się niskim śladem węglowym. Dlatego też materiały konstrukcyjne z drewna stosuje się już nie tylko w budownictwie jednorodzinnym, ale również w budynkach wielokondygnacyjnych, budynkach użyteczności publicznej czy hotelach. Ponadto trwa także boom na prefabrykowane domy z drewna. Niemcy, Szwecja, Włochy, Austria i Finlandia odpowiadają za ¾ produkcji prefabrykowanych domów z drewna w UE. Jednak rynki te nie są zorientowane na eksport. Największymi eksporterami tego typu domów są Estonia, Litwa i Polska. Wartość eksportu osiągnęła 115,1 mln EURO w 2021 roku z dynamiką wzrostu na poziomie +52,7% r/r. Wartość produkcji sprzedanej polskich producentów szacuje się natomiast na ok. 600-700 mln zł w 2021 roku (firmy zatrudniające powyżej 9 osób). W branży działa jednak wiele mniejszych firm, których produkcja nie została tu ujęta. Do największych odbiorów polskich domów należą Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.