Współpraca Polskich Domów Drewnianych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podjął współpracę ze spółką Polskie Domy Drewniane w celu propagowania ekologii oraz kształtowania i rozwoju środowiska. Koncepcje oraz pomysły, które uda się razem wypracować, będą stanowić część inwestycji, jakie zostaną zrealizowane przez PDD.

Szeregi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowią zespoły badaczy, które zajmują się zagadnieniami skorelowanymi z inżynierią środowiska. Są to między innymi kwestie związane z: odnawialnymi źródłami energii, architekturą krajobrazu, błękitno-zieloną infrastrukturą, przystosowaniem do zmian klimatycznych, czy proekologicznym podejściem do kształtowania zasobów wodnych. Ww. zespoły badawcze to Wiodący Zespół Badawczy WCE, którego nazwa pochodzi od angielskich słów – woda, klimat, środowisko, a także Wiodący Zespół Badawczy AgrEn, czyli: rolnictwo, środowisko, zasoby naturalne. Warto nadmienić także o istnieniu Centrum Analiz Jakości Środowiska, które wykonuje badania fizykochemiczne próbek np.: ścieków, odpadów, gleb, osadów ściekowych, czy materiałów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Jak podkreśla Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD S.A. to głównie z uwagi na zaplecze kadrowe, które posiada wysokie kompetencje merytoryczne, możliwe było nawiązanie współpracy. Firma wierzy bowiem, że za sprawą kooperacji z Uniwersytetem Przyrodniczym uda się wypracować rozwiązana z zakresu retencji wód oraz zastosowania wodoru przy ogrzewaniu nieruchomości.

Zakres współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym a PDD

Spółka Polskie Domy Drewniane w głównej mierze podjęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, aby projektować, a następnie wdrażać i w ostatnim etapie monitorować proekologiczne projekty w obrębie błękitno-zielonej infrastruktury, gospodarowania wodami opadowymi, dostosowywania się do zmian klimatu, a także optymalnego użytkowania odnawialnymi źródłami energii. W pierwszej kolejności obydwa podmioty zajmą się rozwiązaniami proekologicznymi, jakie mają być zastosowane w Środzie Śląskiej na osiedlu Miasteczko Winna Góra, którego realizacja w technologii drewnianej jest obecnie jedyną tak dużą inwestycją w Polsce. To tu za sprawą pracowni Chmielewski + Partners, której projekt okazał się najlepszy, będą zastosowane najnowocześniejsze technologie i rozwiązania proekologiczne, które bezpośrednio wpłyną na wysoki komfort życia mieszkańców.

Ponadto kooperacja PDD z UP we Wrocławiu dostała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotację w wysokości ponad 12 mln zł w celu opracowania i rozwoju technologii CLT, tj. drewna, które klejone jest krzyżowo z polskiej sosny. Ponadto, to rozwiązanie posiada wysokie właściwości zapewniające ognioodporność i dopuszczające umiejscowienie drewnianej konstrukcji w środku mieszkań. Stworzenie polskiej technologii płyt stropowych oraz ściennych byłoby momentem przełomowym w rozwoju tego sektora, ale również bodźcem do podniesienia popularności budownictwa drewnianego w naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.