Rozbiórka domu z drewna a formalności

Zarówno budowa jak i rozbiórka budynków wymaga uzyskania zgody właściwego urzędu. W przypadku rozbiórki wyjątkiem od reguły są obiekty małe, nieskomplikowane technicznie, czy inne obiekty, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie, jeśli nie podlegają one ochronie konserwatora zabytków.
Domy drewniane, mimo pozornie mniejszego stopnia skomplikowania projektu i wykonania, są budynkami, które w rozumieniu przepisów prawa budowlanego mogą być wznoszone jedynie po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Podobnie sytuacja wygląda z ich rozbiórką.

Aby dopełnić formalności należy wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego lub do Urzędu Gminy, jeśli budynek zlokalizowany jest w mieście funkcjonującym na prawach powiatu. Dokumenty należy złożyć w wydziale urbanistyki lub innym odpowiedzialnym za sprawy budownictwa.

 

Abandoned House

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zgodę właściciela budynku, z dokładnym wskazaniem jego adresu i położenia,
  • szkic obrazujący umiejscowienie budynku,
  • opis planowanych prac rozbiórkowych i innych,
  • opis sposobu w jaki dokonamy zabezpieczenia prac gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia znajdującego się w pobliżu,
  • w niektórych wypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi dodatkowe pozwolenia i opinie uprawnionych organów,
  • informacje o przyłączach linii energetycznych, urządzeniach budowlanych itp.,
  • jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków – decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu domu z rejestru zabytków,
  • jeśli budynek nie widnieje w rejestrze zabytków, ale objęty jest ochroną konserwatora na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  • niektóre urzędy wymagają dodatkowo przedłożenia projektu rozbiórki budynku.

Organ, w jakim złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę domu, ma na jego rozpatrzenie dwa miesiące. Wydanie decyzji wiąże się także z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.