Ziemianka

By Polimerek (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Ziemianki znane są i budowane od wieków. Początkowo pełniły funkcję schronienia wykopanego w ziemi, przykrytego dla kamuflażu gałęziami, poszyciem leśnym lub zwierzęcymi odchodami. Służyły również jako miejsce przechowywania pożywienia, ponieważ panowały tam doskonałe do tego celu warunki – niska temperatura i umiarkowana wilgotność. Najuboższym natomiast służyły za mieszkania. Konstrukcja spotykana w wielu częściach świata, tworzyły je plemiona germańskie i słowiańskie, ale również ludność zamieszkująca Amerykę Północną.

Współcześnie nie ma już potrzeby budowania ziemianek, ponieważ w każdym domu znajduje się lodówka, którą ją z powodzeniem zastępuje. Coraz częściej jednak ziemianka traktowana jest jako nietypowy element ogrodowej architektury i budowana do przechowywania większych zapasów, albo win.

Zgodnie z prawem budowlanym budowa ziemianki obarczona jest obowiązkiem zgłoszenia robót, ponieważ powinna być traktowana jako wolnostojący parterowy budynek gospodarczy. Jest to jednak wyłącznie interpretacja, więc stosunek urzędników do tego typu obiektów może być różny, toteż inne mogą być wymagania formalne przy jej budowie. Zakładając jednak, że jest traktowana jak obiekt parterowy, jej powierzchnia nie może być wówczas większa niż 35 mkw, a obiektów takich nie może być łącznie więcej niż dwa na każde 500 mkw działki.

W odpowiednio przygotowanej ziemiance panuje stała temperatura (około 5-8 stopni), bez względu na warunki pogodowe na zewnątrz, a także mikroklimat, który pozwala na bardzo długie przechowywanie żywności. Jest szczególnie przydatna dla osób, które uprawiają warzywa na większą skalę, nawet do sprzedaży, i którym zależy na ich ekologicznym przechowywaniu. W dobie powszechnie dostępnej żywności nie ma już potrzeby gromadzenia zapasów na zimę, jednak coraz częściej wraca się do tego sposobu żywienia, stawiając na jakość, sezonowość oraz ekologiczność spożywanych produktów.

Obecnie przy budowie ziemianek stosuje się bloczki betonowe, folie hydroizolacyjne oraz rury PVC do wentylacji. Z powodzeniem można skorzystać również z betonowych elementów prefabrykowanych. Na jej budowę powinno się wybrać zacienione miejsce w ogrodzie, na terenie, na którym nie zbiera się woda opadowa. Wejście lepiej umieścić od północy, aby ściana frontowa nie nagrzewała się za bardzo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.