Certyfikacja drewna, czyli dlaczego drewno jest znakowane

Drewno selekcjonuje się według dwóch norm. Są to certyfikacje PEFC i FSC. Certyfikacja drewna została wprowadzona po to, by ograniczyć rabunkową wycinkę lasów, rozpocząć przemyślane gospodarowanie zasobami leśnymi tak, by w pewnym momencie lasy nie zniknęły z naszego krajobrazu.

Certyfikacja drewnaOsoba kupująca drewno oznaczone odpowiednimi znakami ma pewność jego legalności, pochodzenia i jakości. Wie, że przy jego przetwarzaniu niełamane są prawa pracownicze. Mimo że organizacje certyfikujące drewno są instytucjami społecznymi, potrafiły one wpłynąć na kilkadziesiąt państw na całym świecie i wywrzeć na nich nacisk, by zaczęły racjonalnie gospodarować zasobami leśnymi i przestrzegać praw, jakie do lasów posiadają ich rdzenni mieszkańcy.

Pan-European Forest Certification Counsi (PEFC) to organizacja pozarządowa, która założona została w 1999 roku w Szwajcarii i ma na celu dbanie o ekologiczną stronę produktów leśnych. W skład tej organizacji wchodzi 35 krajów, w tym również Polska, pod jej kontrolą jest ponad 47 milionów hektarów lasów europejskich.

Forest Stewardship Counsil (FSC) to z kolei światowa organizacja non-profit, która odpowiada za stan lasów na całym świecie. Organizacja powstała w 1993 roku. Jego działalność wspierają m.in. Greepeace. Działa na terenie 78 państw i ma pod swoją pieczą 107 milionów hektarów lasów. FSC wprowadziło 10 zasad, które mają na celu ochronę zasobów leśnych i poszanowania osób miejscowych. Oto wybrane zasady organizacji:

  • utrzymanie społecznego i gospodarczego dobrobytu pracowników leśnych i lokalnych społeczności,
  • przestrzeganie praw pracowniczych zgodnie z Międzynarodową Organizacją Pracy,
  • rejestrowanie działalności oraz utrzymanie funkcji ekologicznych i integralności lasu,
  • właściwe monitorowanie stanu lasu.

FSC bardziej niż PEFC kładzie nacisk na ekologiczne zagadnienia środowiskowe. Certyfikaty przyznawane są przedsiębiorstwom na pięć lat, przy tym firma kontrolowana jest przez organizacje corocznie tak, by była pewność, że nie łamie ona zasad umowy z nią zawartej.

Certyfikaty, jakie powinno jeszcze posiadać drewno, abyśmy mieli pewność skąd pochodzi i czy jest zgodne z opisem to:

  • certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy: OHSAS 18001,
  • certyfikacja systemów zarządzania, jakością: ISO 9001,
  • certyfikacja środowiskowa: ISO 14001.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.