Sprzedaż drewna regulowana przez UE

Nielegalny wyrąb lasów, pozyskiwanie drewna niewiadomego pochodzenia lub z nielegalnych źródeł to największe problemy rynku sprzedaży drewna. Nieuczciwy obrót drewnem niszczy gospodarkę leśną, zaburza funkcjonowanie ekosystemów, powoduje niekontrolowane wylesianie i starty finansowe poszczególnych państw. Teraz Unia Europejska podjęła kroki, by te nielegalne procedery ukrócić.

Nieuczciwości przeciwdziałać mają nowe przepisy zdefiniowane w rozporządzeniu dotyczącym sprzedaży drewna w całej UE. Co prawda zaczną obowiązywać dopiero 3 marca 2013 roku, już teraz jednak poszczególne kraje członkowskie moga się do zmian przygotowywać.

Sprzedaż drewna regulowana przez UE

Na mocy nowych przepisów administracja państwowa zobowiązana będzie do regularnego kontrolowania handlu drewnem. W jej obowiązkach leżało będzie też egzekwowanie nowych przepisów. Ich głównym celem jest bardziej dokładny monitoring drewna przeznaczonego na sprzedaż. Handel nielegalnie pozyskanymi surowcami będzie w całej Wspólnocie zabroniony.

Firmy, które prowadzą sprzedaż drewna będą musiały bardziej szczegółowo filtrować swoich współpracowników. Do rejestru będą musiały wprowadzać informacje dotyczące zarówno dostawców drewna, jak i nabywców drewna, a także gotowych produktów drewniaych. Będą musiały także sprawdzać źródło, z którego dostarczane jest im drewno.

Nowe zasady mają pomóc krajom członkowskim w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki lesnej a także minimalizować straty powodowane przez nielegalną wycinkę lasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.