Projekt ustawy o drewnianych domach

Ognioodporność domu z bali

Według rzecznika prasowego Ministerstwa Środowiska, Aleksandra Brzózki, projekt ustawy powołującej spółkę Polskie Domy Drewniane powinien trafić do Sejmu w czerwcu. Przedstawiciel MŚ wyraził również nadzieję, że jeszcze w czerwcu Sejm zakończy prace nad ustawą, by jak najwcześniej mogła wejść w życie.

W projekcie ustawy o lasach i kilku innych ustawach Ministerstwa Środowiska zaproponowano powołanie spółki Polskie Domy Drewniane, której zadaniem ma być wspieranie mieszkalnego budownictwa drewnianego rozwijającego energooszczędne technologie. Spółka PDD ma być operatorem mieszkaniowym w ramach programu Mieszkanie Plus, a wykonane przez nią budynki drewniane będą przeznaczone na wynajem i na wynajem z opcją dojścia do własności. PDD ma być więc inwestorem inicjującym rozwój drewnianego budownictwa mieszkaniowego.

Organami założycielskimi spółki mają być Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. W ramach swojej działalności spółka ma budować nie tylko domy jednorodzinne, ale także wielorodzinne. LP ma wnieść do spółki 250-300 ha niezalesionych gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, a NFOŚGiW i BOŚ będą sfinansować budowę domów. Z tej puli 70 proc. gruntów ma być udostępnione pod budownictwo wielorodzinne, a pod jednorodzinne 30 proc.

Najwięcej gruntów (ok. 100 ha) będzie wydzielonych w woj. śląskim. Nieco mniej będzie w woj. dolnośląskim (ok. 50 ha), opolskim (ok. 20 ha), warmińsko-mazurskim i pomorskim (ok. 25 ha), mazowieckim (ok. 22 ha), lubuskim (ok. 15 ha). W każdym z pozostałych województw wydzielonych będzie po mniej niż 10 ha.

W projekcie noweli zaproponowano również dwa okresy realizacji inwestycji – 5 i 8 lat. Oba zakładają budowę łącznie 35 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 1250 domów jednorodzinnych po przekazaniu przez LP 250 ha gruntów lub 7 tys. więcej mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 250 domów więcej w przypadku przeznaczenia na nie 300 ha gruntów. Oba przewidują również wybudowanie 100 mieszkań w budynkach wielorodzinnych już w 2018 roku. Z kolei w perspektywie 5-letniej w 2018 roku mogłoby powstać 50 domów jednorodzinnych, a w 8-letniej pierwsze 50 domów powstałoby w 2019 r.

Ustawa będzie również wsparciem z zakresu energooszczędnego budownictwa drewnianego dla przedsiębiorczości i wsparciem budownictwa ekologicznego oraz nowoczesnych technologii. Zmiany pośrednio przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza wywołanych tzw. niską emisją.

Według autorów projektu dzięki nowym przepisom w krótkim czasie może zwiększyć się dostępność mieszkań, również dla osób o niższych dochodach, gdyż domy są o 60 proc. lżejsze od tradycyjnych, dzięki czemu można je budować na terenach słabszych. Są ponadto trwałe i wytrzymałe na warunki atmosferyczne.

Publiczne konsultacje projektu będą trwały do 9 maja, a ustawa weszłaby w życie 1 lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.