Rekonstrukcje domów drewnianych

Warto szukać starych domów drewnianych o unikalnym klimacie i mających duszę. Bijące ciepłem, naturalnością i urokiem sprawiają, że ma się ochotę stale w nich przebywać. Dlatego obecnie wiele osób decyduje się na zakup starego, drewnianego domu na wsi, który przybliży do natury.

Jednak zanim podejmiesz decyzję o nabyciu domu zbudowanego z drewna warto sprawdzić stan ogólny potencjalnego zakupu: czy budynek nie jest zawilgocony, czy nie czuć stęchlizny bądź kwaśnej woni, czy nie ma rozpoczętych procesów gnilnych, bardzo ważny jest stan konstrukcji dachowej oraz fundamentów. W przypadku gdy są zniszczone węgły, to najlepiej zrezygnować z kupna takiego domu, gdyż jego naprawa będzie wówczas nieopłacalna.Abandoned old wooden house.

 

Dom wpisany do rejestru zabytków

Kolejnym bardzo ważnym punktem jest sprawdzenie czy dom nie jest wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli tak, to dochodzą dodatkowe obowiązki. Ponieważ Art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane wskazuje, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku złożonego przez właściciela przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie. Określa sposób korzystania z zabytku, formę jego zabezpieczenia i sposób wykonywania prac konserwatorskich z uwzględnieniem zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone.

Dalszym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Renowacja domu wiąże się z kosztami i wieloma problemami. Należy przede wszystkim mieć na względzie, iż renowacja starego drewnianego domu opłaca się tylko wtedy, gdy zakupiony budynek nie będzie wymagał wielu zmian w projekcie oraz zbyt dużej ilości wymienianego drewna.

W dalszej kolejności należy określić zamiar inwestycyjny i na tej podstawie zlecić wykonanie projektu. Projektant określi na co jest potrzebne pozwolenie budowlane, a na co zgłoszenie, które należy złożyć w urzędzie. Ponieważ jakakolwiek ingerencja (np. dobudowa ganku) wymaga pozwolenia budowlanego, natomiast np. instalacja wodno-kanalizacyjna – zgłoszenia.

Jeżeli rekonstruowany budynek będzie obiektem wpisanym do rejestru zabytków to wszelkie prace powinny być wtedy przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora i prowadzone przez osoby mające stosowne kwalifikacje oraz praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych przy zabytku oprócz uprawnień budowlanych musi mieć co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy tego rodzaju obiektach. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów zagrożone jest karą grzywny, a wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich.

Podstawowe rekonstrukcje w przypadku domów z drewna to:

  • sprawdzenie i naprawa dachu, okien,
  • czyszczenie komina i zastąpienie starego pieca nowym, najlepiej wyposażonym w nowoczesny wkład do spalania drewna,
  • dostosowanie instalacji ich do obecnie panujących wymogów,
  • docieplenie wełną mineralną (używaną od wewnątrz domu),
  • renowacja ścian, sufitu (wyczyszczenie próchniejących bali drewna, usunięcie patyny, uszczelnienie drewnianych ścian pianką poliuretanową i zabezpieczenie ich specjalnym środkiem przeciw owadom żerującym na drewnie),
  • zachowane futryny, drzwi i inna stara stolarka mogą być użyte w celach dekoracyjnych,
  • uzupełnienie lub zastąpienie starej bądź brakującej posadzki z desek i wycyklinowanie jej.

Podczas tych napraw należy zaimpregnować drewno przed jego dalszym niszczeniem. Koszt przeprowadzanej rekonstrukcji jest uzależniony od obiektu, umiejętności budowlanych właściciela, a także możliwości skorzystania z dofinansowania z projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.