Zabudowa siedliskowa tylko z pozwoleniem

Budowa domu to wielka inwestycja, która pochłania mnóstwo kosztów. Jednym z głównych jest zakup działki budowlanej, na której ma właśnie stanąć dom. Sposobem na obniżenie kosztów jest zakup działki rolnej, na której zgodnie z prawem można postawić zabudowę siedliskową, która może pełnić funkcję również domu jednorodzinnego. Przy budowaniu zabudowy spełnić trzeba kilka wymogów. Jednakże w ostatecznym rozrachunku wielu zaoszczędziło na tej formie.

Zabudowa siedliskowa tylko z pozwoleniem

Pierwszym i najważniejszym warunkiem przy realizowaniu zabudowy siedliskowej jest fakt, iż właściciel działki rolnej musi być rolnikiem, o czym mówi ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Za taką osobę uważa się tę, która ukończyła przynajmniej zasadniczą szkołę rolniczą i posiada na własność grunt rolny lub w dzierżawie. Rolnikiem określana jest też osoba, która przez przynajmniej 5 lat pracowała w gospodarstwie rolnym lub nim zarządzała.

W świetle prawa gospodarstwo rolne to teren o powierzchni przynajmniej 1 ha. Na takiej działce można postawić zabudowę siedliskową, która dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków gospodarczych, np. obory, stodoły, itd. Nieruchomości można wybudować zgodnie z założeniami wynikającymi z danego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu nie ma niezbędna będzie decyzja z gminy o warunkach zabudowy. Trzeba również wiedzieć, że każda gmina podaje najmniejszą możliwą powierzchnie działki, na której będzie można wybudować siedlisko. W przypadku mniejszego terenu pozwolenia na budowę nie zostanie wydane.

Natomiast zwracając się do gminy o wydanie decyzji pod uwagę należy wziąć kilka aspektów. Istotny jest dostęp do drogi publicznej, możliwość uzbrojenia terenu oraz sąsiedztwo zabudowań siedliskowych. Spełnienie wszystkich trzech wymogów daje bardzo duże szanse na uzyskanie pozowania i rozpoczęcie prac na danej działce. Działkę pod zabudowę siedliskową może kupić osoba, nie będąca rolnikiem. Jednak sam zakup nie oznacza wydania pozwolenia na budowę. Obowiązuje również prawo pierwokupu gruntów rolnych, ma je Agencja Nieruchomości Rolnych.

Komentarze
  1. G.Klim Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.